Czy opłaca się importować towary przez Niemcy? Jaką korzyść podatkową można uzyskać sprowadzając towary przez niemiecki port? Dowiedz się, jak zastosować procedurę 42.

Coraz więcej polskich firm zajmuje się importem towarów z krajów spoza Unii Europejskiej. Szczególną popularnością cieszą się tutaj towary z Chin. Nadal sporo importujemy z Rosji. Wzrasta też import ze Stanów Zjednoczonych.

Dla początkującego importera przepisy celne czy rozliczenie podatku VAT przy imporcie, może wydawać się skomplikowane. Często import związany jest też z potrzebą posiadania większej płynności finansowej. Za towar często trzeba zapłacić z góry, wyłożyć z własnej kieszeni cło. Do tego przyjdzie nam zapłacić podatek VAT od sprowadzanego spoza UE towaru. Importerzy szukają zatem możliwości optymalizacji podatkowej przy imporcie, w szczególności by poprawić swoją płynność finansową. Zyskuje na znaczeniu import towarów przez Niemcy, z wykorzystaniem tak zwanej procedury 42.

Import w Polsce

Aby zrozumieć, na czym polega optymalizacja podatkowa przy wykorzystaniu procedury 42 w Niemczech, trzeba krótko wyjaśnić, jak wygląda rozliczenie importu w Polsce.

Jeżeli odprawa celna następuje w Polsce, to importer powinien uiścić VAT. Import towarów stanowi bowiem czynność opodatkowaną podatkiem VAT. Podstawą opodatkowania jest wartość celna powiększona o należne cło. Podatek należy zapłacić w krótkim, 10-dniowym terminie.

Przykład:

Polska firma sprowadziła maszynę z Chin do portu w Szczecinie, której wartość wraz z cłem wyniosła 150.000 zł. Po załatwieniu wszystkich formalności w urzędzie celno-skarbowym należy wpłacić w terminie 10 dni kwotę podatku VAT w wysokości 34.500 zł.

Dla podatnika VAT kwota zapłaconego podatku przy imporcie stanowić będzie podatek naliczony. Oznacza to, że podatnik ten podatek odzyska, tylko nie od razu. Podatnik może odliczyć ten podatek, jeżeli sam dokona sprzedaży i będzie musiał wykazać podatek należny. Ewentualnie podatnik może wystąpić o zwrot VAT-u do urzędu skarbowego. W obu sytuacjach importer „zamraża” swoje środki wyłożone na VAT na dłuższy okres. Zanim otrzyma środki ze sprzedaży towaru od swojego kontrahenta może minąć sporo czasu. Wnioskowanie o zwrot VAT też trwa, a wiele firm nie występuje o zwrot, ponieważ boi się – często słusznie, że taki wniosek spowoduje automatyczną kontrolę podatkową w firmie.

Import w Niemczech

Alternatywą dla odprawy w Polsce jest dokonanie odprawy celnej w innym kraju UE. Ze względu na bliskość geograficzną największą popularnością cieszą się porty niemieckie, w szczególności Hamburg.

Jaką korzyść można osiągnąć dokonując importu przez Niemcy? Nie zapłacimy podatku VAT z własnej kieszeni. Jak to możliwe?

W Niemczech import towarów, które następnie będą przedmiotem wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów, jest zwolniony z podatku VAT. Wynika to z § 5 ust. 1 pkt 3 niemieckiej ustawy o podatku od wartości dodanej (Umsatzsteuergesetz).

Żeby zastosować to zwolnienie należy zarejestrować się do VAT w Niemczech. Można skorzystać też z usług przedstawiciela fiskalnego (Fiskalvertreter). Jeżeli ustanowimy przedstawiciela fiskalnego, to nie będziemy musieli rejestrować się do VAT w Niemczech. Przedstawiciel załatwi za nas też wszystkie formalności celne i związane z niemieckim podatkiem od VAT.

W Niemczech wewnątrzwspólnotowe przesunięcie towarów jest traktowane tak samo, jak WDT. Zwolnienie z podatku VAT przy imporcie z Niemiec można zatem wykorzystać, jeżeli sprowadzimy towar do Niemiec, a następnie przewieziemy go z Niemiec do Polski. Polski importer, w chwili dostarczenia towaru do portu, nie musi mieć już zatem nabywcy na ten towar. Może też w ten sposób nabyć towar dla siebie. Dla polskiej firmy przemieszczenie transgraniczne będzie rozpoznane w Polsce jako wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów. Podatek należny będzie zatem równy podatkowi naliczonemu, więc w kraju też nie zapłacimy podatku VAT. Dopiero w momencie sprzedaży towaru powstanie konieczność odprowadzenia podatku należnego, ale wtedy już najczęściej importer otrzyma zapłatę i nie będzie musiał finansować podatku VAT z własnej kieszeni.

Powyższy schemat postępowania nazywany jest procedurą 42. Zastosowanie procedury 42 powoduje, że importer zachowuje większą płynność finansową. Mimo zwiększonych kosztów transportu z portu niemieckiego importer może uzyskać sporą korzyść. Poza tym wielu polskich przedsiębiorców chwali działanie niemieckich służb celnych oraz sprawność odprawy w niemieckich portach.

Schemat postępowania – import przez Niemcy

Powyższe regulacje mogą wydawać się skomplikowane. W praktyce import przez Niemcy z zastosowaniem procedury 42 wygląda tak:

 • polski importer zamawia towar np. z Chin do portu w Hamburgu
 • w Niemczech ustanawiany jest przedstawiciel fiskalny
 • po dostarczeniu towaru przedstawiciel fiskalny dokonuje zgłoszenia celnego
 • przedstawiciel fiskalny dokonuje wszelkich formalności związanych z VAT w Niemczech (deklaracja) a także sporządza za nas zgłoszenie Intrastat
 • przedstawiciel fiskalny rozpoznaje w Niemczech WDT na rzecz polskiego importera
 • towar jest transportowany do Polski
 • polski importer wykazuje w Polsce WNT, w informacji podsumowującej wskazuje numer VAT-UE przedstawiciela fiskalnego
 • do niemieckiego przedstawiciela fiskalnego przesyłane jest oświadczenie o tym, że towar został przemieszczony do Polski

Polski importer nie musi rejestrować się do VAT w Niemczech, nie płaci tam żadnego podatku VAT, a przemieszczenie towaru do Polski też jest dla importera neutralne podatkowo.

Powołanie przedstawiciela fiskalnego

Powołanie przedstawiciela fiskalnego w Niemczech nie jest skomplikowane. Jest sporo firm, które świadczą takie usługi (doradcy podatkowi, spedytorzy).

Przede wszystkim musimy udzielić upoważnienia przedstawicielowi fiskalnemu. Musimy go też upoważnić do dokonania w naszym imieniu odprawy celnej. Firmy świadczące te usługi dostarczą nam komplet dokumentów do podpisu mailem, nawet w języku polskim.

Aby przeprowadzić całą procedurę potrzebne będą najczęściej następujące dokumenty:

 • upoważnienie dla przedstawiciela fiskalnego oraz upoważnienie celne
 • wypis z KRS lub inne dokumenty założycielskie polskiego importera
 • numer EORI (numer identyfikacyjny, który powinien posiadać każdy importer w UE, w Polsce można go uzyskać za pośrednictwem Platformy Usług Elektronicznych Skarbowo Celnych (PUESC) pod adresem puesc.gov.pl)
 • kopia nadania numeru VAT-UE
 • zlecenie odprawy (opis towaru, kody celne)
 • dokumenty związane z dostawą (kopia faktury, dokumenty przewozowe, konosament itd.)
Koszty przedstawiciela fiskalnego

Dla polskiego importera kluczowe będą koszty związane z ustanowieniem przedstawiciela fiskalnego w Niemczech. Jeżeli te koszty będą zbyt wysokie, to przerosną one korzyści związane z brakiem zapłaty podatku VAT przy imporcie.

Wynagrodzenie przedstawiciela zależy od kilku czynników. Firmy świadczące te usługi biorą pod uwagę liczbę kontenerów i zastosowanych kodów celnych. Koszt może zwiększyć też konieczność uwzględnienia formalności weterynaryjnych czy fitosanitarnych. Co ważne, wynagrodzenie nie zależy od wartości importowanego towaru.

Przy typowym imporcie, wynagrodzenie przedstawiciela fiskalnego, który dokona za nas wszelkich formalności związanych z odprawą, rozliczeniem i przygotowaniem wszystkich dokumentów, to około 150-200 euro. Polscy importerzy często są zdziwieni, że jest to tak niewielki koszt. Przy imporcie o wartości kilkudziesięciu lub kilkuset tysięcy złotych jest to w praktyce koszt niezauważalny. Oczywiście każdorazowo należy zgłosić się po wycenę dla danego ładunku.

Import przez Niemcy z zastosowaniem procedury 42 może zatem stanowić ciekawą optymalizację podatkową przy imporcie towarów. Korzyści mogą być spore. Importer zachowuje większą płynność finansową i nie wykłada podatku VAT z własnej kieszeni. Wszystkie formalności załatwiane są przez przedstawiciela fiskalnego, importer musi jedynie przesłać do niego podpisane dokumenty. Odprawa celna w Niemczech może wiązać się też z innymi korzyściami. Importer zapłaci zazwyczaj niższy fracht, transport morski będzie trwał też krócej. W dużym porcie jak Hamburg możemy liczyć na większą terminowość rozładunku oraz szybką i sprawną odprawę celną. Nawet uwzględniając wyższe opłaty portowe i koszt transportu drogowego do Polski, import przez Niemcy może być atrakcyjną alternatywą, nie tylko ze względów podatkowych.

Autor:

Michał Jadżyn

radca prawny i doradca podatkowy